ČESKÁ LÍPA

Advokátní kancelář Česká Lípa

Advokátní kancelář Mgr. Kamila Štěpánka v České Lípě poskytuje komplexní právní služby a poradenství pro klienty nejen z Libereckého kraje. Radu právníka můžete potřebovat v různých životních situacích. Zastupujeme fyzické osoby, právnické osoby a veřejnoprávní korporace v civilních i trestních věcech. Pomáháme klientům a hledáme řešení.

Využíváme své zkušenosti na vyjednávání sporných otázek, a to jak ve fázi smluvní, tak i při pokusech o smírné řešení sporů. Vždy pečlivě a zodpovědně zvažujeme možnosti řešení problémů, včetně ohledů na faktor času a náklady případného řízení.

Advokátní kancelář Mgr. Kamila Štěpánka je sdružením advokátů podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii. Členy sdružení je Mgr. Kamil Štěpánek, advokát ev. č. ČAK 12798.

Právní specializace

 • občanské právo
 • rodinné právo
 • obchodní právo
 • trestní právo
 • pracovní právo
 • pojišťovací právo
 • dopravní právo
 • právo nemovitostí
 • zastupování před soudem a v exekučních řízeních
 • zakládání obchodních společností a jejich změny
 • vymáhání pohledávek

Klademe důraz na informovanost klienta o průběhu jeho věci a na zpětnou vazbu mezi klientem a naší kanceláří. Při poskytování právních služeb chráníme a prosazujeme práva a oprávněné zájmy klienta a řídíme se jeho pokyny. Ke každému klientovi přistupujeme s individuální péčí. Samozřejmostí je dodržování povinnosti mlčenlivosti advokáta o všech informacích sdělených advokátovi klientem.

Podle okolností případu zastupujeme klienta při jednáních s příslušnými státními orgány a institucemi, popřípadě dalšími subjekty, které mají pro konkrétní případ zásadní význam.

Advokátní kancelář

Ceny advokátních služeb

Hodinová odměna

Výše odměny se pohybuje v rozmezí 1 200–1 500 Kč/hod. bez DPH dle náročnosti případu a poskytovaných právních služeb, finančních možností a časových požadavků klienta na vyřízení věci.

Úkonová odměna

Jedná se o jednorázovou paušální odměnu za vyřízení věci (např. založení společnosti, převod nemovitosti, sepis smluv).

Paušální odměna

Pokud klient dopředu ví, že bude dlouhodobě využívat právních služeb, např. vymáhání pohledávek. Za paušální měsíční odměnu poskytneme klientovi advokátní služby bez ohledu na jejich rozsah.

Podílová odměna

Odměna je sjednána na základě dohody s klientem o výši podílu z výsledku konkrétní věci, tj. určitým procentem z přiznaného nároku věci, např. podílová odměna z vymáhání pohledávky.

Kontakt na advokáta

Mgr. Kamil Štěpánek

e-mail: stepanek.kamil@seznam.cz
mobil: +420 606 190 007

IČ: 72015748

Kdy nás zastihnete?

pondělí
9.00-17.00
úterý
9.00-17.00
středa
9.00-17.00
čtvrtek
9.00-17.00
pátek
9.00-17.00

Lze si dohodnout i jiný termín.

Advokátní kancelář

AK Česká Lípa

Sídlo firmy:
Jindřicha z Lipé 113/24 – 2. patro
470 01 Česká Lípa

Napište právníkovi

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele možnost se obrátit na příslušný kontrolní orgán s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Tímto orgánem je Česká advokátní komora, která byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.